TVA 9% persoane fizice pentru incurajarea reducerii consumului de energie electrică

Vineri, 13 ianuarie 2023, s-a publicat în Monitorul oficial Legea 39/2023, prin care scade de la 19% la 5% taxa pe valoare adăugată (TVA) la sistemele de incalzire cu emisii reduse si inalta eficienta, panourile fotovoltaice și panourile solare termice. Noua lege, care fusese adoptată de parlamentari în decembrie 2022, s-a publicata acum în Monitorul Oficial după ce a fost promulgată de președintele Iohannis, în prealabil. Pentru persoane juridice (firme), TVA-ul ramane de 19%.

Legea 39/2023 modifică art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul reducerii cotei de TVA, aferentă livrărilor de sisteme de incalzire cu emisii reduse si inalta eficienta, panouri fotovoltaice și panouri solare termice, de la cota standard de 19%, la 5% asupra bazei de impozitare.

Ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial, nr. 977 din 27 octombrie 2023, partea I, a legii privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 din Codul Fiscal, cota de TVA a fost ajustata de la 5% la 9% si se va aplica incepand cu 01.01.2024

Scopul declarat al legii este „reducerea consumului de energie electrică și a dependenței consumatorilor față de volatilitatea pieței de profil”.

 

Mai jos textul de lege aplicabil, care prevede si indeplinirea obligației de etichetare adecvată a acestor produse:


➢ ” pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz


➢ livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale.